Konkurrencen om et nyt klublogo – resultat

Der var indleveret tre forslag til et nyt logo – derudover havde bestyrelsen besluttet at medtage det oprindelige logo i konkurrencen.
Ole præsenterede de indleverede forslag, og det blev med stort flertal besluttet at bevare det gamle logo.