Cafégrupper for 2020 – 2021

Så er den nye sæsons cafégrupper på plads.

Alle ønsker om cafégrupper er blevet opfyldt. Bestyrelsen har, som tidligere bebudet, fordelt øvrige medlemmer, der ikke inden 1. oktober havde meddelt deres ønske til cafégruppe.

Såfremt et medlem ønsker at bytte cafégruppe må vedkommende selv lave følgende aftaler:

  1. accept fra den gruppe han/hun ønsker at overgå til
  2. finde en til erstatning for den plads man efterlader

Når begge disse betingelser er opfyldt orienterer medlemmet formanden herom.

Cafegrupper20202021

Printvenlig udgave findes her