Kort og godt om Lyngby Fotoklub


Klubbens historie
Lyngby Fotoklub, der oprindelig hed “Kreativ foto – Lyngby”, blev stiftet den 27. november 1974 af en flok fotogale og entusiastiske fotohandlere fra Lyngby og omegn. Klubben har eksisteret lige siden, og derfor kunne vi i 2014 holde 40 års jubilæum, hvilket blev markeret med en stor udstilling på Staldloftet på Sophienholm.

I begyndelsen holdt klubben til på det lokale bibliotek, men flyttede senere til Virum Skole, hvor vi stadig har til huse. Der var fra starten af masser af engagement og virkelyst, så klubbens medlemmer sørgede selv for etable-ringen af alle nødvendige faciliteter, blandt andet det på den tid helt uund-værlige mørkekammer. Det er forlængst blevet nedlagt, men engagementet og virkelysten er intakt, så da klubben i begyndelse af 2019 fik et helt nyt lysstudie var det igen medlemmerne selv, der tog fat.

Klubbens formål
Klubbens formål var, og er fortsat, “at samle personer med interesse for foto og skabe et fællesskab for fremme af denne interesse gennem oplysning og inspirerende virksomhed med sigte på frivillig, uafhængig produktion af kreativ fotografi”, som det hedder i vedtægterne. Det har været udgangspunktet for klubbens aktiviteter gennem alle årene – også selvom analogkameraer, råfilm og fremkalderudstyr i dag er blevet erstattet af digitalkameraer, avanceret software og blækprintere. Det er fortsat den fælles interesse for fotografiet og det at fange og skabe det gode motiv, der er drivkraften og det, der binder os sammen.

Hvad laver vi?
Fra september til maj mødes vi til klubaften hver tirsdag, på nær den første tirsdag i måneden. På disse mødeaftner står medlemmerne på skift for tilrettelæggelsen af aftenens program, der fx kan indeholde teknikgennemgang, fotoforedrag (gerne af eksterne foredragsholdere), fælles billedbehandling, udstillingsbesøg, fototure og interne fotokonkurrencer. En gang om måneden afholder vi en såkaldt “portfolioaften”, hvor vi giver hinanden kritik på de billeder, som den enkelte overvejer at medtage i sin årsportofoliomappe. Portfoliomapperne indgår i det årlige klubmesterskab, som afgøres af eksterne dommere.

Ved siden af de ugentlige klubmøder, hvor alle deltager, er der også mulighed for at mødes i såkaldte “fokusgrupper”, hvor mindre grupper samles om specifikke temaer og interesser. Det kan fx være “streetfoto”, “naturfotografi” eller “portrætfotografering”. Har man som medlem et særligt interessefelt, er man altid velkommen til at forsøge at stable en fokusgruppe på benene.

Klubbens faciliteter
Lyngby Fotoklub råder over et lille, men professionelt udstyret lysstudie, en printer, der kan printe i op til A2-formater, en skæremaskine, en skærm-kalibrator, PC med Lightroom og PhotoShop installeret og en stor monitor. Som medlem får du udleveret en nøgle, så du kan benytte klubbens lokaler og faciliteter, som det passer dig.

Lyngby Fotoklub og omverdenen
Lyngby Fotoklub er medlem af Region Nord, der er en sammenslutning af fotoklubber i Storkøbenhavn og Nordsjælland og af FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique). Via medlemskaberne kan klubbens medlemmer deltage i de konkurrencer, Region Nord afholder og i diverse internationale konkurrencer.

Fremtiden
Hvor interessen for det at fotografere var jævnt dalende frem mod årtusindskiftet, er den med muligheden for at fotografere digitalt vokset helt enormt. Det betyder, at Lyngby Fotoklub med små 40 aktive medlemmer i dag er oppe på sit højeste medlemstal nogensinde, og for første gang i klubbens historie må man nu på venteliste for at blive medlem. Så selvom klubben med mere end 40 år på bagen ikke just kan kaldes en vårunge, lever den i bedste velgående.

Lyngby Fotoklub april 2019